Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu

1986, katastrofy

W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23 czasu lokalnego doszło katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej.

Miejsce katastrofy: Prypeć, Ukraińska SRR

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu ciekawostki


1. Do awarii w Czarnobylu doszło podczas przeprowadzanego eksperymentu, polegającego na odłączeniu reaktora od sieci. Rozpoczął się o godzinie 01:23:04.

2. Operatorem odpowiedzialnym za obsługę reaktora w czasie katastrofy był Leonid Toptunow, mający zaledwie trzymiesięczne doświadczenie.

3. O godzinie 01:24:20 doszło do pierwszej eksplozji pary wodnej wewnątrz reaktora.

4. Druga eksplozja była tak potężna, że wysadziła pokrywę ochronną reaktora ważącą ponad 1 200 ton.

5. Doszło do zapłonu kilku ton grafitowych bloków, które płonęły przez 9 dni, uwalniając do atmosfery olbrzymie ilości izotopów promieniotwórczych.

6. Strażacy, którzy przyjechali gasić powstały pożar, nie zostali poinformowani o niebezpieczeństwie. Wielu z nich przyjęło śmiertelną dawkę promieniowania w ciągu kilku minut.

7. 13 maja do Czarnobyla sprowadzonych zostało 450 górników z Tuły, których zadaniem było wykopanie 150 metrowego tunelu pod reaktorem. Prace trwały 36 dni. Pozwoliło to utworzyć „betonową poduszkę”, która zatrzymała płonący reaktor przed zapadnięciem się do podziemnych źródeł, co mogłoby doprowadzić do wielokrotnie większej katastrofy.

8. W ciągu kilku lat od bohaterskiej akcji górników, aż 170 z nich zmarło na choroby popromienne.

Autor: Mati

Dodaj ciekawostkę

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu pytania


W której części elektrowni doszło do awarii?

W reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4.

Odpowiedź: Mati


Jak doszło do katastrofy w Czarnobylu?

Z powodu awarii doszło do przegrzania się rdzenia reaktora, co doprowadziło do wybuchu wodoru.

Odpowiedź: Mati


Jaki obszar uległ skażeniu?

Ponad 125 000 km² (na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji).

Odpowiedź: Mati


Ile osób zostało ewakuowanych?

Ponad 350 000 osób.

Odpowiedź: Mati


Ile osób zginęło?

Bezpośrednio zginęło 31 osób. Ciężko jednak wskazać dokładną ilość zmarłych wskutek przewlekłej choroby popromiennej. Szacuje się że mogło być to nawet ponad 200 000 osób.

Odpowiedź: Mati


Jakie były główne przyczyny katastrofy w Czarnobylu?

Za główną przyczynę podaje się błędy konstrukcyjne reaktora oraz błędne decyzje personelu.

Odpowiedź: Mati


...