Unia lubelska

historia, ważne wydarzenia

1 lipca 1569 roku, na sejmie walnym w Lublinie, zawarte zostało porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwane unią lubelską.

Unia lubelska ciekawostki


1. Unia lubelska została ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569 roku.

2. Na mocy unii lubelskiej powstało państwo Rzeczpospolita Obojga Narodów.

3. Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie zgodziły się na wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę oraz politykę zagraniczną i obronną. Odrębny pozostał skarb państw, urzędy, wojsko i sądownictwo.

4. Izba poselska składała się z 77 posłów koronnych i 50 litewskich.

5. Senat składał się ze 113 senatorów koronnych i 27 litewskich.

6. Akt unii lubelskiej znajduje się obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

7. Od 2015 roku, 1 lipca obchodzony jest Dzień Sejmu Polskiego.

8. Rok 2019 był w Polsce Rokiem Unii Lubelskiej.

9. Prusy Królewskie wcielone zostały do Korony Królestwa Polskiego.

10. Dzięki unii lubelskiej powstało jedno z największych i najludniejszych państw w XVII-wiecznej Europie.

Autor: Mati

Dodaj ciekawostkę

Unia lubelska pytania


Jakie były przyczyny zawarcia unii lubelskiej?

Powodów było wiele. Najważniejsze to: wspólny wróg (Zakon Krzyżacki), brak króla w Polsce, poprawa handlu między miastami.

Odpowiedź: Mati


...

Zderzenie dwóch samolotów w Indiach

Zderzenie dwóch samolotów w Indiach

12 listopada 1996 roku nad miejscowością Charkhi Dadri w Indiach doszło do zderzenia się dwóch samolotów w powietrzu. Zginęło łącznie 349 osób.

Serial “Na dobre i na złe”

Serial “Na dobre i na złe”

7 listopada 1999 roku wyemitowany został pierwszy odcinek polskiego serialu medyczno-obyczajowego – “Na dobre i na złe”. Jest to najdłuższy cotygodniowy serial w historii polskiej telewizji.

Hugo

Hugo

W 1990 roku w Danii wyemitowany został po raz pierwszy interaktywny program telewizyjny dla dzieci o nazwie Hugo. Jaki był cel gry? Dlaczego w 2009 roku przestano emitować program Hugo?

Potężne trzęsienie ziemi w Lizbonie

Potężne trzęsienie ziemi w Lizbonie

1 listopada 1755 roku o godzinie 9:40 rano w Lizbonie miało miejsce potężne trzęsienie ziemi, które niemal doszczętnie zrujnowało największe miasto Portugalii.