Unia lubelska

historia, ważne wydarzenia

1 lipca 1569 roku, na sejmie walnym w Lublinie, zawarte zostało porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwane unią lubelską.

Unia lubelska ciekawostki


1. Unia lubelska została ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569 roku.

2. Na mocy unii lubelskiej powstało państwo Rzeczpospolita Obojga Narodów.

3. Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie zgodziły się na wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę oraz politykę zagraniczną i obronną. Odrębny pozostał skarb państw, urzędy, wojsko i sądownictwo.

4. Izba poselska składała się z 77 posłów koronnych i 50 litewskich.

5. Senat składał się ze 113 senatorów koronnych i 27 litewskich.

6. Akt unii lubelskiej znajduje się obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

7. Od 2015 roku, 1 lipca obchodzony jest Dzień Sejmu Polskiego.

8. Rok 2019 był w Polsce Rokiem Unii Lubelskiej.

9. Prusy Królewskie wcielone zostały do Korony Królestwa Polskiego.

10. Dzięki unii lubelskiej powstało jedno z największych i najludniejszych państw w XVII-wiecznej Europie.

Autor: Mati

Dodaj ciekawostkę

Unia lubelska pytania


Jakie były przyczyny zawarcia unii lubelskiej?

Powodów było wiele. Najważniejsze to: wspólny wróg (Zakon Krzyżacki), brak króla w Polsce, poprawa handlu między miastami.

Odpowiedź: Mati


III rozbiór Polski

III rozbiór Polski

24 października 1795 roku monarchowie Rosji, Prus i Austrii przeprowadzili III rozbiór Polski. Głównym inicjatorem III rozbioru Polski była Austria. Po III rozbiorze, Polska na 123 lata zniknęła z map.

Wielki pożar w Kopenhadze

Wielki pożar w Kopenhadze

20 października 1728 roku wybuchł największy pożar w historii Kopenhagi. Ponad 20% mieszkańców straciło dach nad głową (ponad 15 000 osób). Dlaczego nie udało się w porę opanować pożaru?

Pierwszy w historii film

Pierwszy w historii film

14 października 1888 roku nakręcony został pierwszy, zachowany film w historii – “Scenka ogrodu z Roundhay”. Ile trwa najstarszy film w historii?

Gigantyczny pożar w Londynie

Gigantyczny pożar w Londynie

2 września 1666 roku w Londynie wybuchł wielki pożar, który strawił 2/3 powierzchni miasta. Ile osób mieszkało w Londynie w 1666 roku? W jaki sposób próbowano gasić pożar?

Często odwiedzane:

Kalendarz wydarzeń