Gigantyczny pożar w Londynie

1666, katastrofy, pożar

2 września 1666 roku w Londynie wybuchł wielki pożar, który strawił 2/3 powierzchni miasta.

Pożar ugaszony został 6 września 1666 roku.

Gigantyczny pożar w Londynie ciekawostki


1. Wielki pożar w Londynie wybuchł w piekarni przy ulicy Pudding Lane chwile po północy (wschodnia część miasta).

2. Gdy płonęła piekarnia zaproponowano, aby wyburzyć sąsiednie budynki, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Mieszkańcy jednak nie wyrazili na to zgody.

3. Zniszczonych zostało 13 200 budynków.

4. Spłonęła m.in. katedra św. Pawła. Był to jeden z najważniejszych obiektów sakralnych w mieście.

5. W pożarze zginęło większość szczurów, które odpowiedzialne były za roznoszenie dżumy. Zakończyło to epidemię trwającą od 1665 roku.

6. W 1666 roku Londyn był jednym z największych miast na świecie.

7. Straty oszacowano na około 10 milionów ówczesnych funtów (równowartość 1,8 miliarda funtów w 2022 roku).

8. Odbudowa miasta trwała do 1671 roku.

Autor: Mati

Dodaj ciekawostkę

Gigantyczny pożar w Londynie pytania


Co sprawiło, że pożar tak łatwo rozniósł się na całe miasto?

Ogień był przenoszony i podsycany przez silny wiatr. Większość budynków w mieście wykonanych było z łatwopalnych materiałów, takich jak słoma i drewno, co uniemożliwiało skuteczne gaszenie.

Odpowiedź: Mati


Ile trwał pożar w Londynie?

Pożar trwał 4 dni, od 2 do 6 września 1666 roku.

Odpowiedź: Mati


Ile osób zginęło w trakcie pożaru?

Zginęło 6 osób.

Odpowiedź: Mati


Ile osób mieszkało w Londynie w 1666 roku?

Ponad 300 000 osób.

Odpowiedź: Mati


W jaki sposób próbowano gasić pożar?

Pożar próbowano gasić przy użyciu wody i poprzez wyburzanie budynków.

Odpowiedź: Mati


III rozbiór Polski

III rozbiór Polski

24 października 1795 roku monarchowie Rosji, Prus i Austrii przeprowadzili III rozbiór Polski. Głównym inicjatorem III rozbioru Polski była Austria. Po III rozbiorze, Polska na 123 lata zniknęła z map.

Wielki pożar w Kopenhadze

Wielki pożar w Kopenhadze

20 października 1728 roku wybuchł największy pożar w historii Kopenhagi. Ponad 20% mieszkańców straciło dach nad głową (ponad 15 000 osób). Dlaczego nie udało się w porę opanować pożaru?

Pierwszy w historii film

Pierwszy w historii film

14 października 1888 roku nakręcony został pierwszy, zachowany film w historii – “Scenka ogrodu z Roundhay”. Ile trwa najstarszy film w historii?

Gigantyczny pożar w Londynie

Gigantyczny pożar w Londynie

2 września 1666 roku w Londynie wybuchł wielki pożar, który strawił 2/3 powierzchni miasta. Ile osób mieszkało w Londynie w 1666 roku? W jaki sposób próbowano gasić pożar?

Często odwiedzane:

Kalendarz wydarzeń