Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę

Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę

Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb dopłynął do kontynentu amerykańskiego. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę ciekawostki1. Wyprawa mająca na celu wyznaczenie drogi wodnej do Indii rozpoczęła się 3 sierpnia 1492 roku w Hiszpanii. 2....