Wybuch I wojny światowej ciekawostki

1914, historia, konflikty

28 lipca 1914 roku rozpoczęła się Wielka Wojna, nazwana w późniejszych latach I wojną światową.

Trwała do 11 listopada 1918 roku.

Wybuch I wojny światowej ciekawostki ciekawostki


1. Za początek I wojny światowej uznaje się wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry.

2. Był to największy konflikt zbrojny na terenie Europy od czasu wojen napoleońskich.

3. Początkowo zakładano, że wojna ta nie potrwa dłużej niż kilka miesięcy.

4. W walkach brało udział ponad 65 000 000 żołnierzy. 8 500 000 zginęło.

5. Za jedną z głównych przyczyn wybuchu I wojny światowej uznaje się zamach na następcę austro-węgierskiego tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię, księżnę Hohenberg. Zamach przeprowadzono 28 czerwca 1914 roku.

Autor: Mati

Dodaj ciekawostkę

Wybuch I wojny światowej ciekawostki pytania


Ile osób zginęło podczas I wojny światowej?

Zginęło ponad 14 000 000 osób.

Odpowiedź: Mati


Ile lat trwała I wojna światowa?

I wojna światowa trwała 4 lata, 3 miesiące i 2 tygodnie.

Odpowiedź: Mati


Na jakich terenach toczyły się walki podczas I wojny światowej?

Walki toczyły się głównie w Europie, na terenie Imperium Rosyjskiego i Osmańskiego oraz w Stanach Zjednoczonych.

Odpowiedź: Mati


III rozbiór Polski

III rozbiór Polski

24 października 1795 roku monarchowie Rosji, Prus i Austrii przeprowadzili III rozbiór Polski. Głównym inicjatorem III rozbioru Polski była Austria. Po III rozbiorze, Polska na 123 lata zniknęła z map.

Wielki pożar w Kopenhadze

Wielki pożar w Kopenhadze

20 października 1728 roku wybuchł największy pożar w historii Kopenhagi. Ponad 20% mieszkańców straciło dach nad głową (ponad 15 000 osób). Dlaczego nie udało się w porę opanować pożaru?

Pierwszy w historii film

Pierwszy w historii film

14 października 1888 roku nakręcony został pierwszy, zachowany film w historii – “Scenka ogrodu z Roundhay”. Ile trwa najstarszy film w historii?

Gigantyczny pożar w Londynie

Gigantyczny pożar w Londynie

2 września 1666 roku w Londynie wybuchł wielki pożar, który strawił 2/3 powierzchni miasta. Ile osób mieszkało w Londynie w 1666 roku? W jaki sposób próbowano gasić pożar?

Często odwiedzane:

Kalendarz wydarzeń