Wybuch I wojny światowej ciekawostki

1914, historia, konflikty

28 lipca 1914 roku rozpoczęła się Wielka Wojna, nazwana w późniejszych latach I wojną światową.

Trwała do 11 listopada 1918 roku.

Wybuch I wojny światowej ciekawostki ciekawostki


1. Za początek I wojny światowej uznaje się wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry.

2. Był to największy konflikt zbrojny na terenie Europy od czasu wojen napoleońskich.

3. Początkowo zakładano, że wojna ta nie potrwa dłużej niż kilka miesięcy.

4. W walkach brało udział ponad 65 000 000 żołnierzy. 8 500 000 zginęło.

5. Za jedną z głównych przyczyn wybuchu I wojny światowej uznaje się zamach na następcę austro-węgierskiego tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię, księżnę Hohenberg. Zamach przeprowadzono 28 czerwca 1914 roku.

Autor: Mati

Dodaj ciekawostkę

Wybuch I wojny światowej ciekawostki pytania


Ile osób zginęło podczas I wojny światowej?

Zginęło ponad 14 000 000 osób.

Odpowiedź: Mati


Ile lat trwała I wojna światowa?

I wojna światowa trwała 4 lata, 3 miesiące i 2 tygodnie.

Odpowiedź: Mati


Na jakich terenach toczyły się walki podczas I wojny światowej?

Walki toczyły się głównie w Europie, na terenie Imperium Rosyjskiego i Osmańskiego oraz w Stanach Zjednoczonych.

Odpowiedź: Mati


...

Dziwnie zachowująca się asteroida

Dziwnie zachowująca się asteroida

19 października 2017 roku astronomowie zaobserwowali dziwnie zachowujący się obiekt astronomiczny. Był to pierwszy zaobserwowany obiekt astronomiczny pochodzący spoza Układu Słonecznego.

Długi Marsz

Długi Marsz

16 października 1934 roku rozpoczął się przemarsz Chińskiej Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej i kierownictwa KPCh. Był to najdłuższy marsz w historii wojennej. Trasa Długiego Marszu przebiegała przez najtrudniejsze tereny zachodnich Chin. Liczyła ponad 10 000 km.

Pierwszy w historii film

Pierwszy w historii film

14 października 1888 roku nakręcony został pierwszy, zachowany film w historii – “Scenka ogrodu z Roundhay”. Ile trwa najstarszy film w historii?