Wielki pożar Rzymu

historia, ważne wydarzenia

W nocy 19 lipca 64 roku wybuchł wielki pożar, który strawił znaczną część Rzymu.

Wielki pożar Rzymu ciekawostki


1. Pożar najprawdopodobniej rozpoczął się w sklepach z łatwopalnymi materiałami. Była wietrzna noc, co sprzyjało szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomieni.

2. Część mieszkańców Rzymu oskarżyło Nerona o podpalenie miasta.

3. W czasie pożaru Neron znajdował się około 50 km od Rzymu.

4. Pożar strawił około 340 budynków.

5. Pożar gaszony był wiadrami z wodą i kocami.

Autor: Mati

Dodaj ciekawostkę

Wielki pożar Rzymu pytania


Ile trwał Wielki Pożar Rzymu?

Wielki Pożar Rzymu trwał 5 i pół dnia.

Odpowiedź: Mati


Jak wybuchł pożar?

Nie wiadomo, czy wybuch pożaru był nieszczęśliwym wypadkiem, czy celowym działaniem.

Odpowiedź: Mati


III rozbiór Polski

III rozbiór Polski

24 października 1795 roku monarchowie Rosji, Prus i Austrii przeprowadzili III rozbiór Polski. Głównym inicjatorem III rozbioru Polski była Austria. Po III rozbiorze, Polska na 123 lata zniknęła z map.

Wielki pożar w Kopenhadze

Wielki pożar w Kopenhadze

20 października 1728 roku wybuchł największy pożar w historii Kopenhagi. Ponad 20% mieszkańców straciło dach nad głową (ponad 15 000 osób). Dlaczego nie udało się w porę opanować pożaru?

Pierwszy w historii film

Pierwszy w historii film

14 października 1888 roku nakręcony został pierwszy, zachowany film w historii – “Scenka ogrodu z Roundhay”. Ile trwa najstarszy film w historii?

Gigantyczny pożar w Londynie

Gigantyczny pożar w Londynie

2 września 1666 roku w Londynie wybuchł wielki pożar, który strawił 2/3 powierzchni miasta. Ile osób mieszkało w Londynie w 1666 roku? W jaki sposób próbowano gasić pożar?

Często odwiedzane:

Kalendarz wydarzeń