Wielki pożar Rzymu

historia, ważne wydarzenia

W nocy 19 lipca 64 roku wybuchł wielki pożar, który strawił znaczną część Rzymu.

Wielki pożar Rzymu ciekawostki


1. Pożar najprawdopodobniej rozpoczął się w sklepach z łatwopalnymi materiałami. Była wietrzna noc, co sprzyjało szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomieni.

2. Część mieszkańców Rzymu oskarżyło Nerona o podpalenie miasta.

3. W czasie pożaru Neron znajdował się około 50 km od Rzymu.

4. Pożar strawił około 340 budynków.

5. Pożar gaszony był wiadrami z wodą i kocami.

Autor: Mati

Dodaj ciekawostkę

Wielki pożar Rzymu pytania


Ile trwał Wielki Pożar Rzymu?

Wielki Pożar Rzymu trwał 5 i pół dnia.

Odpowiedź: Mati


Jak wybuchł pożar?

Nie wiadomo, czy wybuch pożaru był nieszczęśliwym wypadkiem, czy celowym działaniem.

Odpowiedź: Mati


...